Plazmonika together with the Center for Physical Sciences and Technology is carrying out a MITA project “Production of colloidal gold and silver solutions by laser ablation” by the R&D results promoting program for the commercialization and internationalization.

Project No.: 01.2.2-MITA-K-702-11-0006

Project coordinator: Center for Physical Sciences and Technology

Project partner: MB "Plazmonika"

Period of project implementation: 01 04 2021 - 31 10 2022.

Plazmonika kartu su Fizinių ir technologijos mokslų centru vykdė MITA projektą "Koloidinių aukso ir sidabro tirpalų gamyba lazerinės abliacijos būdu" pagal priemonę "MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas".

Projekto Nr.: 01.2.2-MITA-K-702-11-0006

Projekto koordinatorius: Fizinių ir technologijos mokslų centras

Projekto partneris:  MB "Plazmonika"

Projekto veiklų įgyvendinimas: 2021 04 01 - 2022 10 31.


Plazmonika together with the Center for Physical Sciences and Technology is carrying out a MITA project “Gold microbumps grating exciting surface plasmon polariton” by the R&D results promoting program for the commercialization and internationalization.

Project No.:  01.2.2-MITA-K-702-09-0017

Project coordinator: Center for Physical Sciences and Technology

Project partner: MB "Plazmonika"

Period of project implementation: 01 12 2020 - 30 06 2022.

Plazmonika kartu su Fizinių ir technologijos mokslų centru vykdo MITA projektą "Aukso mikrogumbelių gardelė žadinanti paviršiaus plazmono poliaritoną" pagal priemonę "MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas".

Projekto Nr.:  01.2.2-MITA-K-702-09-0017

Projekto koordinatorius: Fizinių ir technologijos mokslų centras

Projekto partneris:  MB "Plazmonika"

Projekto veiklų įgyvendinimas: 2020 12 01 - 2022 06 30.


Plazmonika together with the Center for Physical Sciences and Technology is carrying out a MITA project “Optical elements generating Bessel type beams” by the R&D results promoting program for the commercialization and internationalization.

Project No.:  01.2.2-MITA-K-702-06-0006

Project coordinator: Center for Physical Sciences and Technology

Project partner: MB "Plazmonika"

Period of project implementation: 01 10 2020 - 18 03 2022.

Plazmonika kartu su Fizinių ir technologijos mokslų centru vykdo MITA projektą "Optiniai elementai generuojantys Beselio tipo pluoštus" pagal priemonę "MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas".

Projekto Nr.:  01.2.2-MITA-K-702-06-0006

Projekto koordinatorius: Fizinių ir technologijos mokslų centras

Projekto partneris:  MB "Plazmonika"

Projekto veiklų įgyvendinimas: 2020 10 01 - 2022 03 18.

  

Plazmonika together with the Center for Physical Sciences and Technology was carrying out a MITA project “Commercialization of ITO substrates coated with gold nanoparticles for SERS applicationsby the R&D results promoting program for the commercialization and internationalization.

Project No.:  01.2.2-MITA-K-702-04-0006

Project coordinator: Center for Physical Sciences and Technology

Project partner: MB "Plazmonika"

Period of project implementation: 01 10 2019 - 30 09 2020.

Plazmonika kartu su Fizinių ir technologijos mokslų centru vykdė MITA projektą "Aukso nanodalelėmis padengtų ITO padėklų komercinimas" pagal priemonę "MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas".

Projekto Nr.:  01.2.2-MITA-K-702-04-0006

Projekto koordinatorius: Fizinių ir technologijos mokslų centras

Projekto partneris:  MB "Plazmonika"

Projekto veiklų įgyvendinimas: 2019 10 01 - 2020 09 30.